Curriculum Vitae

 

Itske Wouda

Zaansgroen 3, 2718 GL  ZOETERMEER

06 12 13 11 07

itske@itscommunication.nl

Geboren op 29 juni 1972 te Geldrop.

Achter de naam Its!Communication schuilt één dame. En wel eentje die er een eigenzinnige visie op nahoudt en die van aanpakken weet. No nonsense met een heldere kijk op effectieve communicatie. Een resultaatgerichte freelance communicatieprofessional, in te schakelen voor het gehele communicatietraject: van strategie tot projectmanagement en uitvoering. Met meer dan 19 jaar ervaring, zowel aan bureau- als klantzijde.

Sterk in: organisatie van (online)communicatie, projectmanagement, begeleiden en uitvoeren van (promotionele) campagnes, ‘getting the job done’, vertaling van visie en strategie naar een helder operationeel plan, planning en implementatie.

Ik ben goed in het leggen van contacten. Zowel intern (draagvlak creëren, motiveren en enthousiasmeren) als extern (partners, leveranciers). Ik werk resultaatgericht en heb oog voor detail en kwaliteit.

Ik beschik over een ruime ervaring in het aansturen van externe bureaus (reclamebureaus, creatieve teams, studio’s, drukkerijen, mediabureaus, et cetera). Ik kom het beste tot mijn recht in een dynamische werkomgeving.

Its!Communication

Opdrachtgevers

2020

Dec                              Communicatieadviseur GGD GHOR Landelijk

April 2018                   Senior communicatieadviseur KVK Business Challenge

In deze rol draag ik bij aan het succesvol uitvoeren van een programma waarbij de KvK op een campagnematige manier de verschillende segmenten en doelgroepen actief gaat benaderen om ze kennis te laten maken met de producten en diensten. Ik ben verantwoordelijk voor het bedenken en realiseren van (vernieuwende) marketing concepten en (online) campagnes.

Feb – maart                 Projectleider communicatie NederlandSchoon

In deze functie gaf ik uitvoering aan de strategisch vastgestelde plannen van Schoon Belonen. Ik organiseer (kennis)bijeenkomsten, verzorg alle (collectieve en gepersonaliseerde) communicatiematerialen en onderhoud contacten met gemeenten en communicatiebureaus.

 2017

nov – dec                     Campaign Coordinator Landal GreenParks

In mijn rol als Campaign Coordinator ben ik verantwoordelijk voor het vertalen van commerciële marktbewerkingsplannen naar concrete activiteiten van de merken van Landal GreenParks in Nederland en België. Optimale communicatie met alle (potentiële) gasten vraagt om het goed organiseren van processen voor het maken van aansprekende communicatiemiddelen. On- en offline. Denk hierbij aan communicatie-uitingen zoals brochures, DM’s, magazines, parkcommunicatiemiddelen, Bollo, producties rondom boekingsproces etc.

jan – sept                    Communicatieadviseur Brand VodafoneZiggo

In mijn functie bij VodafoneZiggo (voorheen Ziggo) was ik o.a. verantwoordelijk voor de re-branding van een aantal product- en entertainmentnamen in alle service communicatie (on- en offline in alle kanalen). Tevens heb ik een bijdrage geleverd aan de migratie van Ziggo Mobiel klanten naar een Vodafone abonnement.

2016

dec                             Customer Communications Ziggo

jan – nov                    Communicatie Adviseur Caiway

Binnen deze functie was ik mede verantwoordelijk voor de uitvoering en begeleiding van communicatiecampagnes. Ik beoordeelde creatieve off- en online concepten. Daarnaast stelde ik briefings op en stuurde ik de externe bureaus aan.

www.caiway.nl

2015

okt – dec                   Marketeer ANWB voor de Zaak

Als Marketeer bij ANWB voor Bedrijven was ik verantwoordelijk voor de externe profilering van ANWB voor Bedrijven. In samenwerking met diverse partners heb ik materialen ontwikkeld om dit doel te bereiken.

Het volgen van de marktontwikkelingen, het signaleren en informeren van de organisatie, maar ook het analyseren en direct doorpakken door de ontwikkelingen om te zetten in concrete diensten behoorde tot mijn takenpakket.

www.anwb.nl/zakelijk

sept ’14 – okt          Communications Manager T-Mobile

Tijdens dit project heb ik o.a. een bijdrage geleverd aan de introductie van een nieuw prijsplan ‘ Stel Samen & Stel Bij’. Ik was verantwoordelijk voor het beheer van de communicatieroadmap. Aan mij de taak om  ervoor te zorgen dat er maximale synergie en consistentie op alle touchpoints was. Dit betrof alle digitale, massa-/ATL, POS materialen als de 1 op 1 communicatie (CRM). Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij deze campagne. Van de briefing, het beoordelen van de creatieve concepten en de verdere uitwerking in zowel communicatie-uitingen als mediaplannen. Kortom: verantwoordelijk voor een relevante, onderscheidende en overtuigende campagne.

2014

sept                          Communications Manager T-Mobile

dec ’13 – aug ’14     Specialist Channelcommunications KPN

In de functie Specialist Channel Communications ben ik verantwoordelijk voor kanaaloverstijgende verkopersinformatie en –activatie via standaard en niet-standaard communicatiemiddelen.
Aan mij de taak om ervoor te zorgen dat verkopers altijd goed geïnformeerd, geënthousiasmeerd en geactiveerd zijn op het KPN Residential portfolio, acties, campagnes en releases / systemen.
Om dit te realiseren worden diverse middelen ingezet. Van Elearnings, trainingen, kanaalomgevingen, offline communicatiemiddelen, incentives en social media (kpnkings.nl & facebook.com/kpnkings).

www.kpn.com

2013

Juli – dec                Campagne Marketeer VGZ

n mijn functie als Campagne Marketeer bij VGZ was ik verantwoordelijk voor de werving van nieuwe verzekerden en het behouden van bestaande verzekerden binnen een aantal grote thuiszorgorganisaties /-collectiviteiten.
Bijna alle zorgverzekeraars zaten in de communicatie op de, voor 2013, lage vanaf-prijs. Deze lage prijs is echter ook gecombineerd met een beperkte keuze in zorgverleners. Om nieuwe én bestaande verzekerden zo volledig mogelijk te informeren over alle ontwikkelingen zijn in samenspraak met alle collectiviteiten marketingplannnen opgesteld. Met het onderscheidende vermogen van VGZ in de hoofdrol uiteraard.

www.vgz.nl

Jan – juni               Network Communication Manager T-Mobile

2012

Dec – heden           Network Communication Manager T-Mobile

T-Mobile investeert de komende jaren zwaar in haar netwerk. Van de modernisatie van het huidige netwerk tot de bouw van het nieuwe 4G netwerk. Deze, en een groot aantal andere initiatieven, vallen onder het grootschalige netwerkprogramma Samen Meer Bereiken. Aan mij, als projectleider van een multidisciplinair team, de taak om de communicatie over deze initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. Zowel intern als extern; AtL en BtL. Doelstelling van deze opdracht is het verhogen van de klanttevredenheid met 8%.

www.t-mobile.nl/smb

Aug-Sept                 Marketing Manager CMIS Nederland

CMIS Nederland staat aan de vooravond van een andere postionering. Dit gaat gepaard met een grote marketingcampagne. In verband met een vakantie van de huidige Marketing Manager en het vele werk dat nog verricht moet worden is mij gevraagd om hieraan een bijdrage te leveren.

www.cmisnederland.nl

Jan- juli                  Marketing Manager Intrum Justitia

2011

Juni – dec              Marketing Manager Intrum Justitia

Tijdens dit project was het mijn verantwoordelijkheid om te komen tot een klantgericht en innovatief marketingbeleid, welke de omzet en het rendement van het dienstenaanbod vergroot. Ik maakte de vertaalslag van de strategie naar marketingactivitieiten in de breedste zin van het woord. Binnen de kaders van de strategie verzorgde ik, in samenwerking met de Salesmanagers, dan ook van het genereren van, zowel online als offline, leads en de productontwikkeling voor de Credit Management Services en Financiele diensten. Daarnaast was ik ook verantwoordelijk voor alle (online) campagnes, Public Affairs, PR en perscontacten.

De Marketing afdeling bestond uit 3 personen. De Marketing Manger, een Marketing Communicatie specialist en een Databasemarketeer.

www.intrum.nl

Jan – mei                Marketeer ANWB voor Bedrijven – ANWB

Als Marketeer bij ANWB voor Bedrijven was ik verantwoordelijk voor de externe profilering van ANWB voor Bedrijven. In samenwerking met diverse partners heb ik materialen ontwikkeld om dit doel te bereiken.

Het volgen van de marktontwikkelingen, het signaleren en informeren van de organisatie, maar ook het analyseren en direct doorpakken door de ontwikkelingen om te zetten in concrete diensten behoorde tot mijn takenpakket. Ik heb voorstellen geschreven over de marktbenadering van de diensten, over productinnovatie en productontwikkeling (Voordeel voor Bedrijven). Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de wervingscampagne (online & radio).

www.anwb.nl/zakelijk

2010

Mei – dec               Marketing Projectmanager Bloemenbureau Holland

Als Marketing Projectmanager was ik verantwoordelijk voor het opstellen van consumentgerichte marketing- en communicatieplannen in Europa voor o.a. de Chrysant, de Lelie, de (pot)hyacint en de Alstroemeria.

Ik analyseerde de consumenteninzichten en de marktgegevens van de 4 kernlanden. Ik was projectleider van diverse projectgroepen en coordineerde de uitvoering en bewaakte de budgetten. Daarnaast trad ik op als marketing- en communicatieadviseur voor ondernemers in de sector. Vanuit deze functie was ik ook verantwoordelijk voor het relatiebeheer en de acquisitie

www.flowercouncil.org

2009                 

Mei – dec            Segment marketeer Grootmarkt Achmea Zorg

In de functie van Segement marketeer was het mijn verantwoordelijkheid om 33.000 nieuwe verzekerden in het segment Grootmarkt te werven. Om dit te realiseren heb ik het campagneplan opgezet, getest, geimplementeerd en uitgevoerd. Tijdens deze campagne zijn een breed scale aan communicatiemiddelen (persoonlijke verkoop, e-mail marketing, sms, dedicated sites etc) ingezet. De focus lag op DM-activiteiten met een oplage van ca 200.000 met diverse wissels (maatwerk, logo’s, handtekeningen etc).

www.achmea.nl

Dec – april            Communicatieadviseur Vidomes

Bij Vidomes was ik verantwoordelijk voor de realisatie van het Jaarverslag 2008. De eindredactie voor het Vidomes Magazine behoorde ook tot mijn taken. Tijdens dit project heb ik, voor de holding en de 4 woonbedrijven, het sponsorbeleid opgesteld en een beeldbank opgezet. Tevens nam ik deel aan diverse communicatiewerkgroepen (stadsverwarming Delft, renovatie Palenstein, Zoetermeer, nieuwbouwproject Harnaschpolder Delft, Dag van de Dialoog Rijswijk) om de leefbaarheid in deze wijken te verbeteren.

www.vidomes.nl

2008

Jan – dec            Marketeer Achmea Zorg (Zilveren Kruis, Groene Land en PWZ Achmea)

Als Marketeer bij Achmea Zorg was het mijn opdracht om 90.000 nieuwe verzekerden te werven. Middels DM zijn ca 400.000 klanten en prospects in het BtB en BtC segment benaderd.

Om dit te realiseren heb ik het plan van 2007 geevalueerd en op basis daarvan het plan voor 2008 opgesteld. Van doelgroepbepaling tot klantenpanels, van online communicatie tot eventdriven marketingcampagnes, alle middelen zijn ingezet.

Ook de interne implementatie van de campagne viel onder mijn verantwoordelijkheid.

Daarnaast hield ik mij bezig met het doorlopend werven van 18-jarigen middels traditionele DM en online marketing.

www.achmea.nl

Januari                        MoNet

Voor MoNet heb ik, samen met een DTP-er, de nieuwsbrief t.b.v. gemeenten verzorgd.

www.monet-info.nl

2007

Juni – dec            Communicatiemedewerker Achmea Zorg (Zilveren Kruis, Groene Land en PWZ Achmea)

Tijdens dit project was het mijn taak om 60.000 nieuwe verzekerden te werven. Hiervoor heb ik de ontwikkeling en coordinatie van de collectiviteitsmailing verzorgd (oplage ca 600.000). De interne implementatie (database marketing, polis, telesales etc) van deze campagne viel ook onder mijn verantwoordelijkheid.

www.achmea.nl

2006

Nov– Mei 07            Communicatieadviseur Haag Wonen

In deze functie heb ik voor de twee woonbedrijven en het Team Commercieel de communicatiejaarplannen opgesteld. Daarnaast heb ik een actieve bijdrage geleverd aan het jaarplan Corporate Communictie & Interne Communicatie en het strategisch communcatieplan Haag Wonen 2006-2009.

Ik organiseerde (pers)bijeenkomsten, beoordeelde en corrigeerde persteksten, verstuurde persberichten & redactionele artikelen en hield de score bij van alle media activiteiten.

Daarnaast organiseerde ik diverse communicatieactiviteiten voor de Woonbedrijven waaronder sponsoring van de Haagse KoninginneNach, de Ha Schi Ba en Haag Wonen Moves U (roadshow).

www.haagwonen.nl

Aug – Okt              Marketing Manager MEXX Benelux

Als Marketing Manager MEXX was ik verantwoordelijk voor het opstellen van het marketingcommunicatieplan en alle (promotionele) campagnes.

Ik maakte de vertaalslag naar diverse activiteiten in de breedste zin van het woord en heb diverse (zakelijke) evenementen georganiseerd.

In deze functie was ik ook verantwoordelijk voor PR en de perscontacten.

www.mexx.nl

Werkgevers

2005 – 2006             Account Director ‘Af Fabriek’ – &KoenseSeverein

 • Verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken van de Citroën dealerunit ‘Dealer Direct’
 • Opzetten ‘dealer’desk t.b.v. andere klanten (o.a. Cold Food, Gardena, Giant en Aegon)
 • Verantwoordelijk voor relatiebeheer en intern ‘veiligstellen’ van klantenbelangen
 • Sparringpartner voor de directie van dealerbedrijven
 • Realiseren van zowel korte als lange termijndoelstellingen (volume & financieel)
 • Omzetverantwoordelijk
 • Functioneel leidinggevend aan 4 personen
 • Briefing en aansturing van creatie, account en studio
 • Projectmanagement van de lopende projecten

1999 – 2005             Manager Peugeot Netwerk Advertising (PNA) – Peugeot Nederland N.V.

 • Opstellen van marketingcommunicatieplan en (promotionele) campagnes
 • Budgetverantwoordelijk
 • Verantwoordelijk voor alle communicatieve uitingen van 212 Peugeot-dealers (instore, BTL, ATL)
 • Aansturing / coördinatie PNA (bureau Peugeot-dealerorganisatie onderdeel van EURO RSCG)
 • Ontwikkeling en implementatie ‘dealersites’op Internet
 • Ontwikkeling en implementatie Intranet
 • Ontwikkeling en uitvoering incentive programma t.b.v. verkopers & directie
 • Organisatie diverse evenementen (o.a. internationaal golftoernooi, introducties nieuwe modellen in Marokko en Frankrijk, (informatieve) dealerbijeenkomsten etc.)
 • Verantwoordelijk voor commercieel relatiebeheer (dealerorganisatie / leveranciers)
1998-1999                  Formulemanager Business Center (BC) – KPN Telecom
 
 • Ontwikkeling en realisatie nieuwe varianten van het BC
 • Ontwikkeling schappenplan BC
 • Verantwoordelijk voor al het in- & outstore materiaal
 • Opleiden en trainen van personeel m.b.t. visual merchandising
 • Stimuleren en ondersteunen lokale en landelijke BC-acties

1997 – 1998            Medewerker Sales Support – Het Mobiele Netwerk PTT Telecom

 • Introduceren acties en nieuwe diensten van Het Mobiele Netwerk
 • Ontwikkelen P.O.S. materiaal (ca. 350 externe outlets)
 • Organisatie zakelijke en sportieve evenementen voor Service Providers en dealers
 • Projectleider Millennium
 • Redactielid dealerblad ‘Mobiel Profiel’

1996 – 1997            Medewerker Outlet Support – Zakelijke Markt PTT Telecom

 • Organisatie van klantseminars
 • Ontwikkeling en organisatie diverse interne incentive programma’s

1995 – 1996            Secretaresse Mobiele Communicatie PTT Telecom

Opleidingen & cursussen

1985 – 1990          H.A.V.O.

1990 – 1992          V.W.O.

1993 – 1994          EuroManagement – Instituut Notenboom

1994                        Spreekvaardigheid in de Franse taal

1994                        NGPR – A

1994                        NIMA – A

1994 – 1995          Internationaal Secretaresse – Instituut Notenboom

1996                        NGPR – B (theorie)

1999                        Retailmanagement

1999                        Visual Merchandising

2000                       Marketingcommunicatie – A

2001                        Marketingcommunicatie – B

2007                        Mindmappen

2007                        Adviesvaardigheden

2008                        Nieuwe media

2008                        Interactieve media

2008                        MBTI

2009                        Online marketing

2009                        Online projectmanagement

2011                         Marketing NIMA – B, consumenten marketing

2012                         MBA in 1 dag

Enkele classificaties uit beoordelingen

‘Prima collega’

‘Zeer enthousiast en doortastend’

‘Afspraak is afspraak’

‘Werkt zeer zelfstandig’

‘Opereert vanuit flair en zelfverzekerdheid’

‘Open & rechtstreeks’

Competenties

Sociaal vaardig, goede organisatorische eigenschappen, stressbestendig, creatief, leergierig, gedreven en overtuigend.

Talenkennis

Nederlands            Moedertaal

Engels                     Goed

Frans                       Goed

Duits                        Redelijk

Referenties

http://nl.linkedin.com/in/itskewouda

https://www.facebook.com/pages/ItsCommunication/169422179750334